احتراماً به استحضار می رساند گروه فنی مهندسی نیک کنترل اقدام به برگزاری دوره های آموزشی می نمايد. در صورت تمايل به شرکت در هر یک از اين دوره های آموزشی، لطفا فرم زير را تکميل فرمائيد.


PLC Fatek عمومیPLC Fatek پیشرفته 1PLC Fatek پیشرفته 2آموزش HMI Fatekاصول بکارگیری موتورها و کنترل دورهای SANTERNOاصول بکارگیری درایوو و موتورهای استپر و سروو NIKCONTROL

توضیحات:

  • ثبت نام در صورت پرداخت کل مبلغ دوره تا یک هفته قبل تاریخ شروع دوره انجام می پذیرد.
  • آوردن لپ تاپ ضروی است و با هماهنگی قبلی نرم افزارها قبل از روز آموزش نصب خواهد شد.
  • زمان برگزاری دوره بعد از به حد نصاب رسیدن مشخص می شود.
  • ظرفیت تشکیل دوره 6 نفر می باشد.

در صورت درخواست دوره در سایت آموزشی کارخانجات ومراکز صنعتی نیز برگزار می گردد