طراحی و اجرای سیستم اتوماسیون کمپرسورهای کارخانه آب معدنی فریمان سال 1394

راه اندازی سه عدد کمپرسور باد توسط درایو AC و کنترل فشار باد تولید شده به صورت فازی و PID کنترل با توان های 11 و 45 و 110 کیلو وات که موتور 45 کیلو وات بوستر پمپ بوده و فشار را تا 40 بار بالا میبرد که برای کنترل این موتور می بایست از پارارمتر های خاص جهت کنترل اینرسی بار جهت استارت پمپ برای غلبه بر فشار 30 بار انجام می شد.