نمایش 1–12 از 14 نتیجه

مشاهده فیلترها

منبع تغذیه برند ACRO مدل AD1024-24F

منبع تغذیه POWER) ACRO) مدل AD1024-24F امکانات: منبع تغذیه 24 ولت 1 آمپر ورودی فراگیر ولتاژ ACو DC طراحی سوویچینگ خنک کاری

منبع تغذیه برند ACRO مدل AD1048-24FS

منبع تغذیه POWER) ACRO) مدل AD1048-24FS امکانات: منبع تغذیه 24 ولت 2 آمپر ورودی فراگیر ولتاژ ACو DC طراحی سوویچینگ خنک کاری

منبع تغذیه برند ACRO مدل AD1100-24S

منبع تغذیه POWER) ACRO) مدل AD1100-24F امکانات: منبع تغذیه 24 ولت 4 آمپر ورودی فراگیر ولتاژ ACو DC طراحی سوویچینگ خنک کاری

منبع تغذیه برند FATEK مدل ADP-12V-1A

ADP-12V-1A امکانات: ورودی فراگیر ولتاژ AC طراحی سوویچینگ خنک کاری بدون نیاز به فن قابل نصب روی ریل قابلیت اطمینان بالا

منبع تغذیه برند FATEK مدل ADP-12V-2A

ADP-12V-2A امکانات: ورودی فراگیر ولتاژ AC طراحی سوویچینگ خنک کاری بدون نیاز به فن قابل نصب روی ریل قابلیت اطمینان بالا

منبع تغذیه برند FATEK مدل ADP-12V-4A

ADP-12V-4A امکانات: ورودی فراگیر ولتاژ AC طراحی سوویچینگ خنک کاری بدون نیاز به فن قابل نصب روی ریل قابلیت اطمینان بالا

منبع تغذیه برند FATEK مدل ADP-24V-10A

ADP-24V-10A امکانات: ورودی فراگیر ولتاژ AC طراحی سوویچینگ خنک کاری بدون نیاز به فن قابل نصب روی ریل قابلیت اطمینان بالا

منبع تغذیه برند FATEK مدل ADP-24V-1A

ADP-24V-1A امکانات: ورودی فراگیر ولتاژ AC طراحی سوویچینگ خنک کاری بدون نیاز به فن قابل نصب روی ریل قابلیت اطمینان بالا

منبع تغذیه برند FATEK مدل ADP-24V-2A

ADP-24V-2A امکانات: ورودی فراگیر ولتاژ AC طراحی سوویچینگ خنک کاری بدون نیاز به فن قابل نصب روی ریل قابلیت اطمینان بالا

منبع تغذیه برند FATEK مدل ADP-24V-4A

ADP-24V-4A امکانات: ورودی فراگیر ولتاژ AC طراحی سوویچینگ خنک کاری بدون نیاز به فن قابل نصب روی ریل قابلیت اطمینان بالا

منبع تغذیه برند FATEK مدل ADP-24V-5A

ADP-24V-5A امکانات: ورودی فراگیر ولتاژ AC طراحی سوویچینگ خنک کاری بدون نیاز به فن قابل نصب روی ریل قابلیت اطمینان بالا

منبع تغذیه برند KINCO مدل PS- 2401

منبع تغذیه (POWER): منبع تغذیه به دستگاهی گویند که یک ورودی ولتاژ متناوب(ac) یا مستقیم(dc) را در محدوده مشخص ،