نمایش 1–12 از 137 نتیجه

مشاهده فیلترها

PLC برند FATEK مدل B1-24 MR2-DC

B1-24 MR2-DC پردازنده اصلی FATEK PLC سری B1 مدل B1-24MR2-DC دارای 14 ورودی و 10 خروجی دیجیتال (رله ای) می

PLC برند FATEK مدل FBs-10MAR2-AC

FBs-10MAR2-AC پردازنده اصلی پی ال سی های FATEK سری FBS مدل FATEK FBS-10MAR2-AC دارای 6 ورودی و 4 خروجی (رله

PLC برند FATEK مدل FBs-10MCR2-AC

FBs-10MCR2-AC پردازنده اصلی پی ال سی های FATEK سری FBS مدل FATEK FBS-10MCR2-AC دارای 6 ورودی و 4 خروجی (رله

PLC برند FATEK مدل FBs-10MCT2-AC

FBs-10MCT2-AC پردازنده اصلی پی ال سی های FATEK سری FBS مدل FATEK FBS-10MCT2-AC دارای 6 ورودی و 4 خروجی (ترانزیستوری)

PLC برند FATEK مدل FBs-14MAR2-AC

FBs-14MAR2-AC پردازنده اصلی پی ال سی های FATEK سری FBS مدل FATEK FBS-14MAR2-AC دارای 8 ورودی و 6 خروجی (رله

PLC برند FATEK مدل FBs-14MAT2-AC

FBs-14MAT2-AC پردازنده اصلی پی ال سی های FATEK سری FBS مدل FATEK FBS-14MAT2-AC دارای 8 ورودی و 6 خروجی (ترانزیستوری)

PLC برند FATEK مدل FBs-14MCR2-AC

FBs-14MCR2-AC پردازنده اصلی پی ال سی های FATEK سری FBS مدل FATEK FBS-14MCR2-AC دارای 8 ورودی و 6 خروجی (رله

PLC برند FATEK مدل FBs-14MCT2-AC

FBs-14MCT2-AC پردازنده اصلی پی ال سی های FATEK سری FBS مدل FATEK FBS-14MCT2-AC دارای 8 ورودی و 6 خروجی (رله

PLC برند FATEK مدل FBs-20MBR2-AC

FBs-20MBR2-AC پردازنده اصلی پی ال سی ها FATEK سری FBS  مدل FATEK FBS-20MBR2-AC دارای 12 ورودی و 8 خروجی (رله

PLC برند FATEK مدل FBs-20MBT2-AC

FBs-20MBT2-AC پردازنده اصلی پی ال سی ها FATEK سری FBS  مدل FATEK FBS-20MBT2-AC دارای 12 ورودی و 8 خروجی (ترانزیستوری)

PLC برند FATEK مدل FBs-20MCR2-AC

FBs-20MCR2-AC پردازنده اصلی پی ال سی های FATEK سری FBS مدل FATEK FBS-20MCR2-AC دارای 12 ورودی و 8 خروجی (رله

PLC برند FATEK مدل FBs-20MCT2-AC

FBs-20MCT2-AC پردازنده اصلی پی ال سی های FATEK سری FBS مدل FATEK FBS-20MCT2-AC دارای 12 ورودی و 8 خروجی (ترانزیستوری)