نمایش دادن همه 7 نتیجه

مشاهده فیلترها

کلید قطع و وصل 100 آمپرCHINT سه فاز مدل NH4

کلید قطع و وصل 100 آمپر سه فاز مدل NH4 توضیحات تک فاز و سه فاز قابل قطع زیر بار

کلید قطع و وصل 125 آمپر CHINT سه فاز مدل NH4

کلید قطع و وصل 125 آمپر سه فاز مدل NH4 توضیحات تک فاز و سه فاز قابل قطع زیر بار

کلید قطع و وصل 32 آمپر CHINT تکفاز مدل NH4

کلید قطع و وصل 32 آمپر تکفاز مدل NH4 توضیحات تک فاز و سه فاز قابل قطع زیر بار رنج

کلید قطع و وصل 32 آمپر CHINT سه فاز مدل NH4

کلید قطع و وصل 32 آمپر سه فاز مدل NH4 توضیحات تک فاز و سه فاز قابل قطع زیر بار

کلید قطع و وصل 40 آمپر CHINT تکفاز مدل NH4

کلید قطع و وصل 40 آمپر تکفاز مدل NH4 توضیحات تک فاز و سه فاز قابل قطع زیر بار رنج

کلید قطع و وصل 63 آمپر CHINT تکفاز مدل NH4

کلید قطع و وصل 63 آمپر تکفاز مدل NH4 توضیحات تک فاز و سه فاز قابل قطع زیر بار رنج

کلید قطع و وصل 63 آمپر CHINT سه فاز مدل NH4

کلید قطع و وصل 63 آمپر سه فاز مدل NH4 توضیحات تک فاز و سه فاز قابل قطع زیر بار